”Vad har ni för uppgifter om mig?”

Det är en enkel fråga, men med ett ofta väldigt komplicerat svar.

Rätten att få reda på vilka uppgifter ett företag har om mig som individ infördes med GDPR, och har ett gott syfte: att se till så att personuppgifter inte missbrukas. Men att svara på den kan vara riktigt svårt. Vår erfarenhet är att ett flertal personer och avdelningar ofta måste vara inblandade, att det är tidskrävande, och att det kan vara knepigt att göra det på ett sätt som inte äventyrar integriteten.

En intressant artikel i Resumé beskriver just dessa utmaningar, och resultatet det får i form av försenade eller till och med uteblivna svar.

När vi grundade Tioli hade vi utgångspunkten att det enda sättet att säkra personuppgiftshanteringen i en organisation, och att trygga integriteten för dina kunder, anställda, eller prospects, är att få koll på var uppgifterna finns.

Vi har sett tre utmaningar som många organisationer har: Att inventera och hitta var det finns persondata, att besvara personuppgiftsförfrågningar (SAR), och att övervaka och se till att personuppgifter inte dyker upp på platser eller i system där de inte ska vara.

Utifrån detta har vi byggt en tjänst som hjälper ert företag att supersnabbt och enkelt få både överblick och att kunna besvara frågor från datasubjekt, allt för att se till att du uppnår full regelefterlevnad för den nya dataskyddsförordningen på ett kostnadseffektivt sätt. Tjänsten låter dig hantera förfrågningar, att söka i alla era olika system och källor (CRM, filservrar, mailservrar, etc), att identifiera den som frågar med BankID, och slutligen att säkert skicka ut uppgifterna till folkbokföringsadress eller digital brevlåda (som Kivra och andra). Dessutom får du en dashboard som visar var personuppgifter finns och vilken typ det är (om det t.ex. är känsliga uppgifter), ned till t.ex. mappar på en filserver eller mailkorgar.

Slå mig en signal på 070-279 41 14‬ så berättar jag gärna mer om hur vi kan lösa ditt företags GDPR-problem. För vi tycker att svaret på ”Vad har ni för uppgifter om mig?” ska vara lika enkelt att få fram som att ställa frågan.