Om Tioli

Vi säkrar din personuppgiftshantering
 

Vår idé

Tioli grundades med utgångspunkten att det enda sättet att säkra personuppgiftshanteringen i en organisation, och att trygga integriteten för dina kunder, anställda, eller prospects, är att få koll på var uppgifterna finns. Utifrån detta har vi byggt en fullständig svit som hjälper dig att få båda den överblick du behöver och att kunna besvara frågor från datasubjekt, allt för att se till att du uppnår full regelefterlevnad för den nya dataskyddsförordningen på ett kostnadseffektivt sätt. Bakom bolaget finns personer med seniora befattningar inom IT och juridik, liksom innovativ svenskutvecklad teknik.

Kontakt

Du når oss enkelt via webbplatsen, mail, telefon, eller besök. Dra dig inte för att höra av dig! Tioli AB Kungsgatan 37 111 56 Stockholm 08-5555 43 44 info@tioli.se Organisationsnummer: 559139-5438
Magnus Corlin

Magnus Corlin

VD och grundare

Magnus har lång erfarenhet av IT- och telekombranschen, och har under många år arbetat med att hjälpa företag att lösa komplexa problem med innovativa mjukvarulösningar.

070-279 41 14‬
magnus@tioli.se

Mårten Wahlström

Mårten Wahlström

Styrelseordförande och grundare

Mårten har med sin bakgrund som CIO och CTO kombinerat med ett stort affärsfokus omdefinierat vad en IT-avdelning kan vara, och har också varit med att forma några Sveriges mest framgångsrika bolag inom fastighetsmäklarbranschen. 070-957 40 10‬ marten@tioli.se

T-core från Tioli. Den enda lösningen som identifierar persondata oavsett datakälla och format.

Var data än finns, hittar vi den

Filserver, e-post, CRM, dokumentserver, eller ärendesystem. Var data än finns hittar och identifierar T-core den.

Tolkar strukturerad & ostrukturerad data

Databas eller scannat dokument. T-core kan tolka persondata i alla typer av dokument – även i scannad text.

Ett vakande öga över din persondata

T-core övervakar dina system i bakgrunden utan att störa användningen. Så att du alltid har kontrollen GDPR kräver.