Partners

Ta ett helhetsgrepp om dataskydd och integritet

Mindbanque

Mindbanque är den nordiska finanssektorns strategi- och förändringskonsult. Med konsulter som har mångårig erfarenhet från affären kan vi hjälpa företag inom finanssektorn att lyckas med strategiskt viktiga projekt.

Läs mer på www.mindbanque.se

MarLaw

Advokatfirman MarLaw är en välrenommerad affärsjuridisk advokatbyrå som sedan 1969 arbetar specialiserat inom områdena immaterialrätt, marknadsföringsrätt och IT-rätt inklusive dataskydd och integritetsfrågor.

Läs mer på marlaw.se

Advokatfirman Delphi i Göteborg

Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. De är totalt 195 medarbetare, varav fler än 150 jurister. Delphi finns i Göteborg men även i Stockholm, Malmö, Linköping och Norrköping och har ett brett internationellt nätverk via bland annat World Services Group.

Läs mer på delphi.se

 

Rote

Rote Consuting grundades 1989 och har lång erfarenhet av arbete med säkerhetskrävande nationella och internationella uppdrag, med dokumenterade kunskaper för att arbeta med försvars-, kommersiell och personlig sekretess. Våra expertkunskaper ligger inom styrning (governance), ledning (management), uppföljning (control), efterlevnad (compliance) och systematisk förbättring inom hela privacyområdet och aktuella regelverk, som GDPR.

Läs mer på rote.se

Stormfors

Stormfors är en fristående digitalbyrå med fokus på att skapa nya affärer för B2B-företag. Att utvecklas och ständigt bli bättre är vår främsta drivkraft. Därför mäter vi oss själva utifrån hur nöjda våra kunder är, vilket hjälper oss att löpande utveckla våra leveranser och förbättra våra partnerskap. Våra prisbelönta designers, utvecklare, strateger och projektledare delar alla förmågan att åstadkomma snabb förbättring.

Läs mer på stormfors.se

 

Leadfront

Tillsammans med våra kunder etablerar vi moderna teknologier och arbetssätt inom marknadsföring och försäljning. Det gör vi genom att kombinera kompetens, effektiva processer och stödjande teknik. Vi är med och stödjer våra kunder under hela resan, från strategi och planeringsarbete till dess att de nya arbetsprocesserna och verktygen är etablerade och fungerar i det dagliga arbetet.

Läs mer på leadfront.se

Odyssey

Odyssey skapar och implementerar datadrivna strategier för kommunikation, teknik och försäljning. Inom området Insikter analyserar vi allt från kvalitativ data från intervjuer och fokusgrupper med big data för att skapa underlag till Strategier, vårt andra område. Vi genomlyser hela kundresan och skapar strategier för alla beöringspunkter – som vi inom det tredje området Implementering också hjälper dig att förverkliga.

Läs mer på odyssey.se

Teknikpartners

Våra teknikpartners erbjuder applikationer inom dokumenthantering och regelefterlevnad, som tillsammans med T-core hjälper dig att ta ett helhetsgrepp om hela din organisations datahantering.

Sytorus

Sytorus applikation PrivacyEngine ger dig ett helhetsgrepp på ditt compliance-arbete genom att identifiera datasäkerhetsrisker, hantera åtgärdsprogram, och arbeta med lärandehantering för att skapa en kultur av regelefterlevnad. PrivacyEngine hjälper dig att planera ditt långsiktiga GDPR-arbete.

Läs mer på sytorus.com

Centuri

Centuri erbjuder ett av marknadens ledande IT-stöd för informationshantering. Ett användarvänligt och flexibelt gränssnitt gör det enkelt att skapa, hantera och följa upp dokument, avtal, ärende- och processflöden. Minskad administration, enklare att hitta information och förbättrad informationskvalitet är resultatet. The world is a mess – deal with it!

Läs mer på centuri.se

Sungard Availability Services

Sungard Availability Services är en ledande leverantör av produktionskritiska lösningar och återställningslösningar för globala bolag. Sungard AS skapar partnerskap med kunder över hela världen för att förstå deras affärsbehov och leverera drift- och återställningslösningar som är skräddarsydda för att uppnå kundernas affärsmål.

Läs mer på sungardas.com

 

CSign

CSign erbjuder flera olika alternativ för att digitalisera din avtalshantering. Från fristående digitala signaturer till paketerade tjänster som digitaliserar hela avtalsflödet. CSign kan garantera att inte ett enda papper behövs skrivas ut, och är ensamma om att erbjuda en tjänst som kan automatisera kontrollen av firmatecknare.

Läs mer på csign.se

GDPR-Admin Enterprise. Den enda lösningen som identifierar persondata oavsett datakälla och format.

Var data än finns, hittar vi den

Filserver, e-post, CRM, dokumentserver, eller ärendesystem. Var data än finns hittar och identifierar T-core den.

Tolkar strukturerad & ostrukturerad data

Databas eller scannat dokument. T-core kan tolka persondata i alla typer av dokument – även i scannad text.

Ett vakande öga över din persondata

T-core övervakar dina system i bakgrunden utan att störa användningen. Så att du alltid har kontrollen GDPR kräver.

Jakten på strukturen

Att ha struktur och kontroll på lagrade data är näst intill omöjligt. Av all data som ett företag besitter så är ungefär 15-20% i formen av strukturerad data, det vill säga att resterande mängd är baserad på filer och e-post. Av dessa...

”Vad har ni för uppgifter om mig?”

”Vad har ni för uppgifter om mig?” Det är en enkel fråga, men med ett ofta väldigt komplicerat svar. Rätten att få reda på vilka uppgifter ett företag har om mig som individ infördes med GDPR, och har ett gott syfte: att se till så att personuppgifter inte missbrukas....

Så förebygger du identitetsstöld vid SAR-förfrågningar

En av nyheterna i GDPR är att individer kan begära ut all (eller stora delar) av den information du har behandlat och lagrat om individen. Detta direktiv har flera syften, både för att tillåta individen att granska att uppgifterna behandlas i enlighet med den policy...