Tioli Audit

Proaktiv övervakning över din GDPR-efterlevnad

Överblick

Tioli Audit ger dig kontroll på alla personuppgifter, oavsett var de finns.

  • Tydlig dashboard med drill-down
  • Granska personuppgifter efter typ
  • Granska personuppgifter efter datum
  • Identifiera hotspots som innehåller många uppgifter

Analys

Tioli Audit besvarar frågor på djupet, och ger dig förståelse som hjålper dig i ditt efterlevnadsarbete.

  • Kontrollera uppgifter på mapp- eller mailbox-nivå
  • Gör urval och få full tillgång till BI-verktyg för att analysera data
  • Få en uttömmande rapport för lagring eller arkivering

Larm

 En organisations data är dynamisk och förändras ständigt. Tioli Audit ger dig verktyg för att upptäcka förändringar.

  • Identifiera snabbt förändringar i mängden personuppgifter på käll- eller mappnivå
  • Få tillgång till historisk data som visar på återkommande mönster

GDPR-Admin Enterprise. Den enda lösningen som identifierar persondata oavsett datakälla och format.

Var data än finns, hittar vi den

Filserver, e-post, CRM, dokumentserver, eller ärendesystem. Var data än finns hittar och identifierar T-core den.

Tolkar strukturerad & ostrukturerad data

Databas eller scannat dokument. T-core kan tolka persondata i alla typer av dokument – även i scannad text.

Ett vakande öga över din persondata

T-core övervakar dina system i bakgrunden utan att störa användningen. Så att du alltid har kontrollen GDPR kräver.

Jakten på strukturen

Att ha struktur och kontroll på lagrade data är näst intill omöjligt. Av all data som ett företag besitter så är ungefär 15-20% i formen av strukturerad data, det vill säga att resterande mängd är baserad på filer och e-post. Av dessa...

”Vad har ni för uppgifter om mig?”

”Vad har ni för uppgifter om mig?” Det är en enkel fråga, men med ett ofta väldigt komplicerat svar. Rätten att få reda på vilka uppgifter ett företag har om mig som individ infördes med GDPR, och har ett gott syfte: att se till så att personuppgifter inte missbrukas....

Så förebygger du identitetsstöld vid SAR-förfrågningar

En av nyheterna i GDPR är att individer kan begära ut all (eller stora delar) av den information du har behandlat och lagrat om individen. Detta direktiv har flera syften, både för att tillåta individen att granska att uppgifterna behandlas i enlighet med den policy...