Tioli Check

Få överblick över din organisations all persondata

Gap-analys

Finns det vita fläckar i din gap-analys? Med Tioli Check får du en snabb överblick över vilka källor, system, och platser där personuppgifter finns. Med hjälp av avancerad heuristik för detektering av personuppgifter kan du hitta många olika typer av uppgifter utan att behöva precisera dem en och en.

Inventering

När du konstaterat var personuppgifter finns ger Tioli Check dig svar på vilken typ av data som finns var. Med hjälp av en lättanvänd dashboard kan du borra dig ned i datan och se inte bara vilken typ det är utan hur ofta den ändras. Tioli Check pekar också snabbt ut problemkällor.

Compliance

GDPR, den nya dataskyddsförordningen, innehåller inte längre något undantag för ostrukturerad data. Du måste inte bara ha skapat policies för hantering av persondata – du måste också ha koll på att de efterlevs. Ska personuppgifter inte lagras i Sharepoint? Med Tioli Check kan du snabbt kolla.

GDPR-Admin Enterprise. Den enda lösningen som identifierar persondata oavsett datakälla och format.

Var data än finns, hittar vi den

Filserver, e-post, CRM, dokumentserver, eller ärendesystem. Var data än finns hittar och identifierar T-core den.

Tolkar strukturerad & ostrukturerad data

Databas eller scannat dokument. T-core kan tolka persondata i alla typer av dokument – även i scannad text.

Ett vakande öga över din persondata

T-core övervakar dina system i bakgrunden utan att störa användningen. Så att du alltid har kontrollen GDPR kräver.

Jakten på strukturen

Att ha struktur och kontroll på lagrade data är näst intill omöjligt. Av all data som ett företag besitter så är ungefär 15-20% i formen av strukturerad data, det vill säga att resterande mängd är baserad på filer och e-post. Av dessa...

”Vad har ni för uppgifter om mig?”

”Vad har ni för uppgifter om mig?” Det är en enkel fråga, men med ett ofta väldigt komplicerat svar. Rätten att få reda på vilka uppgifter ett företag har om mig som individ infördes med GDPR, och har ett gott syfte: att se till så att personuppgifter inte missbrukas....

Så förebygger du identitetsstöld vid SAR-förfrågningar

En av nyheterna i GDPR är att individer kan begära ut all (eller stora delar) av den information du har behandlat och lagrat om individen. Detta direktiv har flera syften, både för att tillåta individen att granska att uppgifterna behandlas i enlighet med den policy...