Tioli GDPR-Admin

Tre enkla steg för att hantera företagets GDPR-förfrågningar

Tioli GDPR-Admin är en lättanvänd molntjänst som används av företag och organisationer för att hantera personuppgiftsfrågor från kunder, leads, och medarbetare. 

1. Ta emot samtalet eller meddelandet

När du får ett samtal eller meddelande lägger du enkelt upp ett nytt ärende i GDPR-Admin. Genom att ange frågeställarens personnummer kan du direkt ge dem möjlighet att identifiera sig med BankID, så att du är säker på att du talar med rätt person.

2. Samla informationen

Ladda upp eller lägg in informationen i svaret – exempelvis utdrag ur CRM-system eller dokument. Du kan också använda någon av de inbyggda eller anpassningsbara mallarna – exempelvis i de fall då det inte finns någon information om en frågande.

Tioli GDPR-Admin finns också i en enterpriseversion för större bolag – där får du automatiskt en sammanställning av all GDPR-data som lagras med koppling till den sökande.  Läs mer om GDPR-Admin Enterprise

3. Skicka svaret med ett klick

När svaret är klart skickar du iväg det med ett enda klick. Tack vare integration med Kivra och folkbokföringsregistret skickas svaret automatiskt  – via Kivra om den frågande har det, och annars via post.

I meddelandet finns en länk till en säker portal, där den frågande kan läsa svaret och läsa eller ladda ned den begärda informationen. Ingen känslig persondata skickas via post eller email, och du är säker på att endast rätt person kan läsa den.

Prova riskfritt i 30 dagar

Testa hur GDPR-Admin kan hjälpa din organisation att säkra och effektivisera GDPR-förfrågningar! Du får en fullt fungerande version av GDPR-Admin som inkluderar BankID-identifiering och utskick via Kivra eller post, i 30 dagar helt utan förbindelser!

Jakten på strukturen

Att ha struktur och kontroll på lagrade data är näst intill omöjligt. Av all data som ett företag besitter så är ungefär 15-20% i formen av strukturerad data, det vill säga att resterande mängd är baserad på filer och e-post. Av dessa...

”Vad har ni för uppgifter om mig?”

”Vad har ni för uppgifter om mig?” Det är en enkel fråga, men med ett ofta väldigt komplicerat svar. Rätten att få reda på vilka uppgifter ett företag har om mig som individ infördes med GDPR, och har ett gott syfte: att se till så att personuppgifter inte missbrukas....

Så förebygger du identitetsstöld vid SAR-förfrågningar

En av nyheterna i GDPR är att individer kan begära ut all (eller stora delar) av den information du har behandlat och lagrat om individen. Detta direktiv har flera syften, både för att tillåta individen att granska att uppgifterna behandlas i enlighet med den policy...

GDPR-Admin Enterprise. Den enda lösningen som identifierar persondata oavsett datakälla och format.

Var data än finns, hittar vi den

Filserver, e-post, CRM, dokumentserver, eller ärendesystem. Var data än finns hittar och identifierar T-core den.

Tolkar strukturerad & ostrukturerad data

Databas eller scannat dokument. T-core kan tolka persondata i alla typer av dokument – även i scannad text.

Ett vakande öga över din persondata

T-core övervakar dina system i bakgrunden utan att störa användningen. Så att du alltid har kontrollen GDPR kräver.