Tioli GDPR-Admin Enterprise

Hitta svaren på persondataförfrågningar i alla dina system

Var data än finns, hittar vi den

Filserver, e-post, CRM, dokumentserver, eller ärendesystem. Var data än finns hittar och identifierar GDPR-Admin Enterprise den.

Tolkar strukturerad & ostrukturerad data

Databas eller scannat dokument. GDPR-Admin Enterprise kan tolka persondata i alla typer av dokument – även i scannad text.

Ett vakande öga över din persondata

GDPR-Admin Enterprise övervakar dina system i bakgrunden utan att störa användningen. Så att du alltid har kontrollen GDPR kräver.

Tre enkla steg för att svara på en förfrågan

Hantera

Tioli Respond hjälper dig att snabbt och säkert besvara personuppgiftsförfrågningar, oavsett om du är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

  • Fullständigt arbetsflöde för att hantera förfrågningar via e-post, telefon, eller självservice
  • Följ upp och hantera ärenden och kontrollera att svarstider hålls
  • Fullständig loggning uppfyller lagkrav och förhindrar missbruk

Identifiera

Att kunna besvara persondataförfrågninar på ett säkert sätt är nödvändigt för att förhindra identitetsstöld och bedrägeri.

  • Inbyggd identifiering av frågande via BankID och personnummer eller e-post
  • Skicka uppgifter till folkbokföringsadress via ett klick
  • Loggning av identifieringsmetod och resultat säkerställer spårbarhet

Besvara

Tioli Respond ger dataskyddsombudet eller delegerad personal alla verktyg för att besvara SAR-förfrågningar oavsett var data finns.

  • Undvik tidsödande och komplexa processer med överlämningar mellan avdelningar
  • Samla referenser till samtliga uppgifter i alla organisations system
  • Skicka svar på förfrågningar och registerutdrag på ett säkert sätt som undviker dataläckage och integritetsproblem

Prova riskfritt i 30 dagar

Testa hur GDPR-Admin kan hjälpa din organisation att säkra och effektivisera GDPR-förfrågningar! Du får en fullt fungerande version av GDPR-Admin som inkluderar BankID-identifiering och utskick via Kivra eller post, i 30 dagar helt utan förbindelser!

Jakten på strukturen

Att ha struktur och kontroll på lagrade data är näst intill omöjligt. Av all data som ett företag besitter så är ungefär 15-20% i formen av strukturerad data, det vill säga att resterande mängd är baserad på filer och e-post. Av dessa...

”Vad har ni för uppgifter om mig?”

”Vad har ni för uppgifter om mig?” Det är en enkel fråga, men med ett ofta väldigt komplicerat svar. Rätten att få reda på vilka uppgifter ett företag har om mig som individ infördes med GDPR, och har ett gott syfte: att se till så att personuppgifter inte missbrukas....

Så förebygger du identitetsstöld vid SAR-förfrågningar

En av nyheterna i GDPR är att individer kan begära ut all (eller stora delar) av den information du har behandlat och lagrat om individen. Detta direktiv har flera syften, både för att tillåta individen att granska att uppgifterna behandlas i enlighet med den policy...