Tioli Respond

Hantera GDPR-förfrågningar snabbt och säkert

Hantera

Tioli Respond hjälper dig att snabbt och säkert besvara personuppgiftsförfrågningar, oavsett om du är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

  • Fullständigt arbetsflöde för att hantera förfrågningar via e-post, telefon, eller självservice
  • Följ upp och hantera ärenden och kontrollera att svarstider hålls
  • Fullständig loggning uppfyller lagkrav och förhindrar missbruk

Identifiera

Att kunna besvara persondataförfrågninar på ett säkert sätt är nödvändigt för att förhindra identitetsstöld och bedrägeri.

  • Inbyggd identifiering av frågande via BankID och personnummer eller e-post
  • Skicka uppgifter till folkbokföringsadress via ett klick
  • Loggning av identifieringsmetod och resultat säkerställer spårbarhet

Besvara

Tioli Respond ger dataskyddsombudet eller delegerad personal alla verktyg för att besvara SAR-förfrågningar oavsett var data finns. 

  • Undvik tidsödande och komplexa processer med överlämningar mellan avdelningar
  • Samla referenser till samtliga uppgifter i alla organisations system
  • Skicka svar på förfrågningar och registerutdrag på ett säkert sätt som undviker dataläckage och integritetsproblem

T-core från Tioli. Den enda lösningen som identifierar persondata oavsett datakälla och format.

Var data än finns, hittar vi den

Filserver, e-post, CRM, dokumentserver, eller ärendesystem. Var data än finns hittar och identifierar T-core den.

Tolkar strukturerad & ostrukturerad data

Databas eller scannat dokument. T-core kan tolka persondata i alla typer av dokument – även i scannad text.

Ett vakande öga över din persondata

T-core övervakar dina system i bakgrunden utan att störa användningen. Så att du alltid har kontrollen GDPR kräver.

”Vad har ni för uppgifter om mig?”

”Vad har ni för uppgifter om mig?” Det är en enkel fråga, men med ett ofta väldigt komplicerat svar. Rätten att få reda på vilka uppgifter ett företag har om mig som individ infördes med GDPR, och har ett gott syfte: att se till så att personuppgifter inte missbrukas....

Så förebygger du identitetsstöld vid SAR-förfrågningar

En av nyheterna i GDPR är att individer kan begära ut all (eller stora delar) av den information du har behandlat och lagrat om individen. Detta direktiv har flera syften, både för att tillåta individen att granska att uppgifterna behandlas i enlighet med den policy...